"Wielkopolska - Wspólna Przyszłość"- podsumowanie działań w 2023 r.

31.12.2023r. zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa pn. "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość". Celem głównym Projektu, który rozpoczęliśmy w listopadzie 2022 było wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy w województwie wielkopolskim poprzez kompleksowe działania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu we współpracy z czterema partnerami w województwie: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Punkty informacyjne

Dzięki pozyskanym środkom z funduszy unijnych i budżetu państwa utworzyliśmy 1 punkt asystencki i 8 punktów informacyjno-doradczych: 2 w siedzibie wydziału w Poznaniu, po jednym w delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz punkty informacyjne w Centrum Integracji Cudzoziemców ROPS w Poznaniu i w Welcome Centre przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Punkty informacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, obsługiwaliśmy setki klientów miesięcznie. Nasi pracownicy udzielali informacji na temat procedur, praw i obowiązków migrantów, pomagali prawidłowo wypełnić i skompletować dokumenty, żeby klienci mogli szybciej i sprawniej uzyskać dokumenty pobytowe. Podczas „Sobót Informacyjnych” również można było uzyskać dodatkowe informacje i złożyć dokumenty. Takich wydarzeń zorganizowaliśmy w sumie 21 i obsłużyliśmy ponad 2000 osób.

WSC Kontakt i Infolinia

Działania informacyjne prowadziliśmy na wielu płaszczyznach. Stałym zainteresowaniem klientów cieszy się nasz 4-języczny portal informacyjny: migrant.poznan.uw.gov.pl, który stworzyliśmy i rozwijamy od 2019 r. dzięki środkom z budżetu państwa i z funduszy FAMI. Bardzo duże zapotrzebowanie na informacje, zarówno ogólne jak i w sprawach indywidualnych, obrazują statystyki. Blisko 600 tysięcy klientów co miesiąc odwiedza nasza stronę. W ubiegłym roku utworzyliśmy na tej stronie specjalną zakładkę: „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy”, gdzie umieszczane były aktualne informacje dotyczące m.in. legalizacji pobytu i pracy, prowadzonych działań informacyjnych i integracyjnych.

W ramach realizacji projektu „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" nasi konsultanci obsługiwali ok. 7 tysięcy połączeń telefonicznych i blisko 3,5 tysiąca zgłoszeń mailowych miesięcznie. Aby usprawnić pracę zespołu Infolinii i efektywniej obsługiwać wpływające zapytania, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowe narzędzie do kontaktu, wykorzystujące system formularzy kontaktowych - WSC Kontakt.

WSC Kontakt dostępny jest w 4 wersjach językowych – polska, angielska, rosyjska i ukraińska. Filozofia jego działania opiera się na profilowaniu zapytań klientów i segregowaniu ich w ustalonych kategoriach. Do kategorii tematycznych przypisaliśmy najczęściej kierowane do nas zgłoszenia. Rozwiązanie to znacząco zwiększyło szybkość uzyskiwania informacji przez klientów.

Narzędzia informatyczne

Naszym głównym celem przy wdrażaniu innowacji jest stałe podnoszenie standardów obsługi. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest dalsza rozbudowa narzędzi informatycznych wspierających naszą pracę. Wymiernym efektem tych innowacji jest możliwość sprawdzania statusu sprawy z poziomu klienta i tę usługę stale rozwijamy.

Jesienią udostępniliśmy nową funkcjonalność  - usługę rezerwacji wizyt na pobranie odcisków linii papilarnych za pomocą interfejsu do sprawdzania stanu sprawy. Wdrożenie takiej formy umawiania wizyty zastąpiło dotychczasowy wariant rezerwacji wizyt za pośrednictwem Infolinii Wydziału. Nowa usługa jest łatwo dostępna, a korzystanie z niej jest intuicyjne, więc po wezwaniu do osobistego stawiennictwa można w prosty sposób umówić się na wizytę.

Wydarzenia i spotkania informacyjne

Nasze działania informacyjne w minionym roku były szeroko zakrojone i prowadzone w sposób dynamiczny, aby dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych. W tym celu, organizowaliśmy zarówno stacjonarne, jak i zdalne spotkania informacyjne dedykowane poszczególnym grupom naszych klientów. Zorganizowaliśmy m.in. spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy w Centrum Integracji Cudzoziemców oraz dla studentów w Welcome Centre Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto 5-krotnie spotykaliśmy się w trybie online z klientami zainteresowanymi sprawami uchodźców z Ukrainy, studentów, migrantów aktywnych zawodowo, przebywających w Polsce krótkoterminowo, jak i zainteresowanych uzyskaniem statusu rezydenta długoterminowego. Łącznie w spotkaniach informacyjnych wzięło udział ok. 1500 osób.

W dniu 21 września 2023 r. zorganizowaliśmy Dzień Otwarty w siedzibie głównej WUW w Poznaniu. W holu głównym, w strefie doradczej, na stanowiskach informacyjno - konsultacyjnych udzielaliśmy odpowiedzi na pytania w sprawach indywidualnych, a wspierali nas  zaproszeni eksperci z : Urzędu Miasta Poznania – Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Izby Administracji Skarbowej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - Centrum Integracji Cudzoziemców, Poznańskiego Centrum Świadczeń i Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce.

Działania integracyjne na rzecz uchodźców

Nasi partnerzy prowadzili wiele działań o charakterze integracyjnym, dedykowanych przede wszystkim uchodźcom z Ukrainy. Zrealizowanych zostało 35 kursów języka polskiego (320 wydanych certyfikatów ukończenia), 75 wydarzeń integracyjno-adaptacyjnych (1090 uczestników), 74 wydarzenia adaptacyjne (1085 uczestników) oraz Festyn i piknik rodzinny. O wszystkich wydarzeniach informowaliśmy na naszej stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/wsparcie-dla-uchodzcow-z-u....

Wszystkie opisane działania zostały zrealizowane w ramach projektu "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

plakat - podsumowanie programu FAMI w 2023

 

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi