Wymiana karty pobytu

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Kartę pobytu wymieniasz jeżeli:

 • zmianie ulegną dane umieszczone w dotychczasowej karcie pobytu np. nazwisko, adres zameldowania;
 • zmiani się Twój wygląd w takim stopniu, że  umieszczona w dotychczasowej karcie pobytu fotografia nie pozowoli na Twoją identyfikację;
 • utraciłeś dotychczasową kartę pobytu;
 • dotychczasowa karta pobytu uległa uszkodzeniu;
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE a Twoja karta straciła ważność

Wniosek o wymianę karty pobytu składasz osobiście, w terminie 14 dni od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku  małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli masz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt stały, wniosek o wymianę karty składasz co najmniej 30 dni przed upływem ważności karty pobytu.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  • aktualny odpis aktu stanu cywilnego w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu (np. zmiana nazwiska)
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  • zgłoszenie utraty karty pobytu wydane przez jednostkę Policji (opcjonalnie)

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Opłaty za kartę pobytu

Opłata za wydanie karty wynosi 100 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

 • na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole ponadpodstawowej bądź szkole wyższej
 • małoletnim dzieckiem do lat 16
 • w trudnej sytuacji materialnej

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 200,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 300,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Możesz również opłacić kartę tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

 

Uwaga! Stawka opłaty dla wniosków złożonych do 29.07.2022r.:

Opłata za wydanie karty wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 25 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 100,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 150,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ile będę czekać?

Karta pobytu zostanie wydana po około 1 miesiącu od złożenia dowodu opłaty i potwierdzenia zameldowania.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Kartę pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu. Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Aby odebrać kartę pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią kartę pobytu, jeżeli była wydana. 

Sprawdż, czy Twoja karta jest gotowa do odbioru i gdzie możesz ją odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Co zrobić, aby dostać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W celu uzyskania karty pobytu należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie jednego z powyżej wymienionych zezwoleń...

czytaj całą odpowiedź...

Cudzoziemiec otrzymał decyzję w sprawie udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co należy zrobić, aby otrzymać kartę czasowego pobytu?

Należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł za wydrukowanie karty oraz dostarczyć do Urzędu aktualne potwierdzenie zameldowania jeśli na karcie ma znajdować się adres zameldowania, lub prośbę o wydanie karty pobytu bez adresu zameldowania.

Jak długo od wydania decyzji będę czekał na odbiór karty pobytu?

Wydruk karty pobytu zostanie  zlecony po dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty i zameldowania lub oświadczenie o wydruku karty bez adresu zameldowania. Czas oczekiwania na kartę wynosi około 3-4 tygodnie od momentu zlecenia wydruku karty. Stan sprawy możesz śledzić na naszej stronie...

czytaj całą odpowiedź...

Gdzie mogę odebrać kartę?

Kartę możesz odebrać w siedzibie urzędu w Poznaniu lub jednej z 4 Delegatur: Kalisz, Leszno, Konin, Piła. O miejscu, w którym Twoja karta będzie do odbioru dowiesz się, sprawdzając stan sprawy.

Składałam wniosek w Lesznie, czy mogę odebrać kartę w Poznaniu? Co muszę zrobić?

Tak. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia lub w czasie postępowania złóż pisemne oświadczenie gdzie chcesz odebrać swoją kartę pobytu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno lub Piła). Informacja o miejscu odbioru zostanie wskazana na stronie internetowej ...

czytaj całą odpowiedź...