Duplikat decyzji

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji możesz złożyć, jeśli utraciłeś swoją decyzję wydaną w imieniu Wojewody Wielkopolskiego lub jeśli Twoja decyzja uległa zniszczeniu.

Duplikat możesz otrzymać również, gdy z różnych powodów nie odebrałeś listu z decyzją, a my uznaliśmy, że doręczenie jest skuteczne, na przykład:

- gdy nie powiadomiłeś nas o zmianie adresu, list uznajemy za doręczony pod dotychczasowym adresem, 

- jeżeli list był dwukrotnie awizowany i nie odebrałeś go w wyznaczonym przez Pocztę Polską terminie – wrócił do Urzędu i uznajemy, że został doręczony.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Duplikat decyzji to uwierzytelniony odpis/kopia decyzji, która została wydana w Twojej sprawie.  

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o duplikat decyzji należy złożyć:

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania duplikatu decyzji:

  • wniosek o wydanie duplikatu decyzji z uzasadnieniem Twojego interesu do wydania takiego duplikatu - możesz skorzystać z formularza (wzór formularza do pobrania tutaj)
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (tylko strona ze zdjęciem).

Opłaty

Do wniosku o wydanie duplikatu decyzji musisz dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa wynosi 5 zł od każdej rozpoczętej strony dokumentu i jest należna z chwilą złożenia przez Ciebie wniosku

DANE DO WYKONANIA OPŁATY SKARBOWEJ

Co powinienem wiedzieć?

Pamiętaj, że możemy wydać duplikat decyzji tylko wtedy, gdy decyzja była wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego. Jeśli decyzję wydał inny wojewoda, Twój wniosek zostanie przekazany do tego wojewody zgodnie z właściwością.

Po sprawdzeniu dokumentów przygotujemy duplikat Twojej decyzji. Status swojej sprawy sprawdzisz  TUTAJ, korzystając z loginu i hasła do śledzenia stanu sprawy, w ramach której wydaliśmy decyzję. 

W przypadku braku opłaty lub wniesienia opłaty w niewłaściwej wysokości, będziemy Cię wzywać do uzupełnienia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wymaganej kwocie (zależnej od ilości rozpoczętych stron dokumentu, który będziemy poświadczać za zgodność z oryginałem) pod rygorem zwrotu wniosku.

Jeśli opłata skarbowa w wymaganej kwocie nie zostanie dołączona pomimo wezwania, które do Ciebie wyślemy, wydamy postanowienie o zwrocie wniosku.

W uzasadnionym przypadku, możemy też wydać postanowienie o odmowie wydania duplikatu.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi