Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE składasz osobiście, w okresie ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE, po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo, w niebudzący wątpliwości sposób,
  • 4 fotografie,
  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.

Jak mogę otrzymać kartę stałego pobytu?

Kartę stałego pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.
Przy odbiorze karty stałego pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 6. rok życia co najmniej w dniu odbioru, wymagana jest jego obecność. Gdy karta stałego pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Wizytę w celu odbioru karty stałego pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwego terminu odbioru tych dokumentów oraz numeru telefonu, pod który należy zadzwonić w celu zarejestrowania terminu, bądź adresu mailowego służącego do rezerwacji wizyty, będą zamieszczone w korespondencji urzędowej (wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do uzupełnienia dokumentów) oraz w aplikacji służącej do śledzenia stanu sprawy.
Ponadto, wizytę w celu odbioru karty stałego pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu
Aby odebrać kartę stałego pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży.
Karta stałego pobytu jest ważna przez 10 lat.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w karcie,
  • jej uszkodzenia,
  • utraty dokumentu,
  • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikację.

W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanej karty.

W przypadku upływu terminu ważności karty stałego pobytu wydaje się nowy dokument.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi