Prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składasz osobiście, po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel UE będący małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

W szczególnie uzasadnionym, umotywowanym przypadku, w tym ze względu na stan Twojego zdrowia, można odstąpić od obowiązku osobistego stawiennictwa.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób
  • fotografie,
  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres przebywania na terytorium Polski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie,

  • w przypadku obywatela Unii Europejskiej małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej - dokumenty potwierdzające 3 letni nieprzerwany pobyt wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie;

  • dokumenty stwierdzające przyczyny  przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.

Jak mogę otrzymać dokument?

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.
Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydanemu małoletniemu, który ukończył 13. rok życia co najmniej w dniu odbioru, wymagana jest jego obecność. Gdy dokument potwierdzający prawo stałego pobytu został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Odbiór dokumentu może dokonać również pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tegoż dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Wizytę w celu odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje dotyczące możliwego terminu odbioru tych dokumentów, numeru telefonu, pod który należy zadzwonić w celu zarejestrowania terminu oraz adresu mailowego służącego do rezerwacji wizyty, będą zamieszczone w korespondencji urzędowej (wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do uzupełnienia dokumentów) oraz w aplikacji służącej do śledzenia stanu sprawy,
Ponadto, wizytę w celu odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu
Aby odebrać dokument, weź ze sobą ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo.
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu jest ważny przez 10 lat.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie
  • uszkodzenia
  • utraty dokumentu
  • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikację

W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanego dokumentu. W przypadku upływu terminu ważności dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE wydaje się nowy dokument zaświadczenie.

W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydaje się nowy.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi