Wycieczki szkolne

O co chodzi?

Chodzi o ułatwienia w podróżach zagranicznych po UE w czasie szkolnych wycieczek dla uczniów pochodzących z państw trzecich, przebywających i uczących się w Polsce. Procedura ma na celu zwiększenie integracji obywateli państw trzecich przez ograniczenie do minimum formalności związanych z przekraczaniem granicy, pobytem lub tranzytem uczniów. Sposobem na realizację założonego ograniczenia jest uznanie listy uczniów za dokument podróży.

Listę wycieczkową sporządza dyrektor szkoły.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemców będących uczniami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczących w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Państwo członkowskie UE nie będzie wymagało wizy od ucznia, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, ale który legalnie przebywa w innym państwie członkowskim i który chce wjechać na jego terytorium na czas krótkiego pobytu lub w celu tranzytu, jeśli:

  • podróżuje w ramach wycieczki szkolnej jako uczeń szkoły ogólnokształcącej;
  • grupie towarzyszy nauczyciel z tej szkoły, który może przedstawić listę uczniów, z którymi podróżuje, sporządzoną przez tą szkołę:
    • wskazującą uczniów będących pod opieką nauczyciela,
    • stwierdzającą cel i okoliczności zamierzonego pobytu lub tranzytu;
  • uczeń przedstawi ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia danej granicy, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 2 Decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (94/795/WSiSW).
W przypadku braku aktualnego dokumentu podróży, konieczne będzie dołączenie do listy aktualnej fotografii każdego wymienionego na tej liście ucznia niemogącego wylegitymować się dokumentem tożsamości zawierającym fotografię.

Dane osobowe cudzoziemców podróżujących w ramach wycieczek w Unii Europejskiej oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wojewoda właściwy dla siedziby szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące listy wycieczkowej znajdują się TUTAJ

 

Gdzie złożyć?

Listę podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem:

Jakie dokumenty dołączyć?

Opłaty

Nie dotyczy

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi