Wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składasz w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek wymiany dokumentu czyli gdy zgubiłeś dokument lub dane zamieszczone w nim uległy zmianie np. zmieniłeś nazwisko, dokument został uszkodzony bądź znacząco zmienił się wizerunek Twojej twarzy.

W przypadku upływu terminu ważności dokumentu – zwróć się z wnioskiemo wydanie nowego zaświadczenia w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczas posiadanego dokumentu.

Wniosek składasz osobiście. Obowiązek osobistego stawiennictwa nie dotyczy małoletniego obywatela UE

W szczególnie uzasadnionym, umotywowanym przypadku, w tym ze względu na stan Twojego zdrowia, można odstąpić od obowiązku osobistego stawiennictwa.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • 2 fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób,

Jak mogę otrzymać dokument?

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.
Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydanemu małoletniemu, który ukończył 13. rok życia co najmniej w dniu odbioru, wymagana jest jego obecność. Gdy dokument potwierdzający prawo stałego pobytu został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Odbiór dokumentu może dokonać również pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tegoż dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Wizytę w celu odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje dotyczące możliwego terminu odbioru tych dokumentów, numeru telefonu, pod który należy zadzwonić w celu zarejestrowania terminu oraz adresu mailowego służącego do rezerwacji wizyty, będą zamieszczone w korespondencji urzędowej (wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do uzupełnienia dokumentów) oraz w aplikacji służącej do śledzenia stanu sprawy,
Ponadto, wizytę w celu odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu
Aby odebrać dokument, weź ze sobą ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo.
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu jest ważny przez 10 lat.

Co powinienem wiedzieć?

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi