Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Wymagane jest gdy starasz się o pobyt rezydenta długoterminowego UE lub uznanie za obywatela polskiego. Spełniasz to kryterium jeśli:

  • posiadasz państwowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 spełniasz to kryterium. Jest to certyfikat wystawiony przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie certyfikatpolski.pl;
  • uczyłeś się w Polsce z wykładowym językiem polskim – masz dyplom, który to potwierdza;
  • uczyłeś się za granicą z wykładowym językiem polskim – masz dyplom, który to potwierdza.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi