Komunikaty

Data: 29.06.2020Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - ważne informacje

W związku z wpływającymi wnioskami o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w części dotyczącej pracodawcy oraz innymi pismami o niejednoznacznej intencji nadawcy, a wskazującymi na zmianę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy po udzieleniu zezwolenia, przypominamy podstawowe zasady:

czytaj dalej... o: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - ważne informacje

Data: 22.05.2020Częściowe wznowienie obsługi cudzoziemców

Od 25 maja 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i w delegaturach wznawiamy kolejne obszary bezpośredniej obsługi klientów. Częściowo przywracamy możliwość umówienia wizyt przez kalendarz internetowy, wznawiamy w ograniczonym zakresie prowadzenie przesłuchań, przeglądanie akt spraw oraz możliwość składania skarg i wniosków do protokołu.

czytaj dalej... o: Częściowe wznowienie obsługi cudzoziemców

Data: 22.05.2020Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

czytaj dalej... o: Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Data: 21.05.2020Epidemia koronawirusa – najnowsze komunikaty UDSC

Na stronie Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczono aktualne informacje dotyczące zmian prawnych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców:

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii a epidemia koronawirusa (aktualizacja)

czytaj dalej... o: Epidemia koronawirusa – najnowsze komunikaty UDSC

Data: 20.05.2020Odmrożenie terminów administracyjnych

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

informuje,

iż terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

czytaj dalej... o: Odmrożenie terminów administracyjnych