Spotkania informacyjne

Komunikaty

Data: 29.01.2021Konsultacje i spotkania informacyjne

Wydział Spraw Cudzoziemców zaprasza pracodawców do skorzystania z konsultacji indywidualnych on-line na temat procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz spotkań informacyjnych on-line dedykowanych dla pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców posiadających lub starających się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej... o: Konsultacje i spotkania informacyjne

Data: 21.01.2021Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 20 stycznia 2021r.  Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski złożone po dniu 20 stycznia 2021r. zostaną rozpatrzone.

czytaj dalej... o: Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

Data: 01.01.2021Nowe przepisy regulujące zasady pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin

W dniu 28 grudnia 2020 r. opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369). Ustawa wprowadza m.in. rozwiązania umożliwiające stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin.

czytaj dalej... o: Nowe przepisy regulujące zasady pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin