Komunikaty

Data: 31.08.2020Rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - przypomnienie

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy wdrożone na czas pandemii dotyczące cudzoziemców, a przewidujące m.in. przedłużenie do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii:

czytaj dalej... o: Rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - przypomnienie

Data: 27.08.2020Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - przywrócenie rozpatrywania wniosków złożonych od 18.01.2020 do 31.01.2020

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócił rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w okresie od 18 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r.

Treść komunikatu znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-ad...(link is external)

czytaj dalej... o: Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - przywrócenie rozpatrywania wniosków złożonych od 18.01.2020 do 31.01.2020

Data: 11.08.2020Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

czytaj dalej... o: Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Data: 29.06.2020Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - ważne informacje

W związku z wpływającymi wnioskami o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w części dotyczącej pracodawcy oraz innymi pismami o niejednoznacznej intencji nadawcy, a wskazującymi na zmianę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy po udzieleniu zezwolenia, przypominamy podstawowe zasady:

czytaj dalej... o: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - ważne informacje

Data: 22.05.2020Częściowe wznowienie obsługi cudzoziemców

Od 25 maja 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i w delegaturach wznawiamy kolejne obszary bezpośredniej obsługi klientów. Częściowo przywracamy możliwość umówienia wizyt przez kalendarz internetowy, wznawiamy w ograniczonym zakresie prowadzenie przesłuchań, przeglądanie akt spraw oraz możliwość składania skarg i wniosków do protokołu.

czytaj dalej... o: Częściowe wznowienie obsługi cudzoziemców