Czy mogę zatrudnić cudzoziemca, który posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Dodano: 13.12.2019

Nie. Zamieszczenie tej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, gdyż np. może to być dostęp ograniczony do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Powinieneś sprawdzić, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt cudzoziemiec posiada np. pobyt stały, pobyt czasowy ze względu na studia itp., a następnie zweryfikować czy ten rodzaj zezwolenia uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez zezwolenia (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jeśli posiadany przez cudzoziemca rodzaj zezwolenia na pobyt nie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia, adnotacja „dostęp do rynku pracy” w karcie pobytu oznacza ograniczenie tego dostępu do konkretnego pracodawcy tj. tego, którego cudzoziemiec wskazał ubiegając się o kartę pobytu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi