Czy mogę zmienić pracę nie zmieniając zezwolenia? Chcę zmienić pracodawcę, czy muszę złożyć wniosek o nowe zezwolenie, czy wystarczy wniosek o zmianę zezwolenia?

Dodano: 28.11.2019
  • Jeżeli zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu, lub zmienić stanowisko pracy, obniżeniu ulegnie Twoje wynagrodzenie, złóż wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek składa się do wojewody, na którego terenie przebywasz.
  • Do wniosku o zmianę zezwolenia załącz załącznik nr 1, umowę o pracę, informację starosty (chyba, że spełniasz wymogi zwolnienia).
Bez zmiany zezwolenia w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, nie możesz rozpocząć pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.
Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.