Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)? Co zrobić, żeby ich uniknąć?

Dodano: 26.11.2019
 • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1)
 • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku;
 • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie we wniosku informacji o karalności (str. 6 pkt VIII wniosku);
 • brak czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu powierzającego pracę pod załącznikiem nr 1 ;
 • brak wskazania w załączniku nr 1 ilości godzin pracy w tygodniu w przypadku umów zlecenie; przy wskazaniu stawki godzinowej bez podania ilości godzin pracy cudzoziemca, nie mamy możliwości ustalenia, czy masz dochód/środki wystarczający/-e na utrzymanie
 • niewypełnienie przez pracodawcę informacji o karalności, zawartych na str. 4 w załączniku nr 1 tj. pkt 1-7;
 • składanie kopii dokumentów, niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem
 • składanie kopii, skanów informacji starosty zamiast oryginałów; 
 • składanie informacji starosty, w których określone przez pracodawcę wynagrodzenie jest określone przez PUP na poziomie  poniżej średniej lub brak zgody pracodawcy na kierowanie osób zarejestrowanych w PUP – co jest przesłankami do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • brak podpisu jednej ze stron (lub obu stron) na umowach najmu lub umowach o pracę;
 • brak wskazania adresu, okresu zamieszkania i danych cudzoziemca w dokumentach potwierdzających zapewnione miejsce zamieszkania
Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.