Niebieska Karta UE

Dodano: 28.11.2019

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

czytaj dalej...
Dodano: 19.11.2019

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy powinieneś złożyć w sytuacji, gdy:

  • zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, lub
  • zamierzasz zmienić stanowisko, lub
  • będziesz otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Wniosek o zmianę zezwolenia złoż niezwłocznie - wykonywanie pracy na warunkach innych, niz określone w zezwoleniu jest niezgodne z przepisami.

czytaj dalej...
Dodano: 15.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

czytaj dalej...

Strony