Studia/nauka/badania naukowe

Dodano: 28.11.2019

Nie musi wymieniać karty, jeśli adres zamieszkania nie uległ zmianie. Powinien poinformować urząd o zmianie uczelni i dołączyć zaświadczenie z nowej uczelni o statusie studenta i uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec uczelni, które będzie potwierdzało, że nadal ma cel pobytu w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Okres trwania kursu i liczba godzin na kursie musi potwierdzać, że nauka na kursie uzasadnia Twój pobyt w Polsce powyżej trzech miesięcy. Będzie to minimum 6-8 godzin kursu tygodniowo lub więcej.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Jeśli powtarzasz rok, możemy odmówić wydania zezwolenia z uwagi na brak postępu w nauce. W trakcie postępowania będziemy sprawdzać, dlaczego powtarzasz rok, np. czy uczęszczałeś regularnie na zajęcia, czy przystąpiłeś do egzaminów. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jeśli złożyłeś wniosek po 27.04.2019r. będziemy sprawdzać Twoje postępy w nauce co semestr, nawet po wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy. W przypadku braku postępu w nauce zezwolenie może zostać cofnięte.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Powinieneś otworzyć konto i wpłacić gotówkę na rachunek bankowy, którego siedziba jest w Polsce/UE. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce/UE, o posiadanych środkach finansowych lub potwierdzenie otrzymywanego stypendium. Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

NIE. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce lub UE, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (zaświadczenie o zatrudnieniu nie dotyczy, jeśli starasz się o pobyt czasowy na studia po raz pierwszy).

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Do wniosku trzeba załączyć ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia w Polsce czyli takie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej w tym szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego) lub polisę ubezpieczenia, która potwierdzi pokrycie kosztów leczenia. Pamiętaj również, że ubezpieczenie z Twojego kraju musi zostać okazane w oryginale razem z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Jeśli chcesz pracować w Polsce, ale jeszcze nie znalazłaś/eś pracy możesz przekwalifikować wniosek na poszukiwanie pracy. Jeśli pracę już masz, możesz przekwalifikować wniosek na pobyt i pracę. Absolwent studiów stacjonarnych na polskiej uczelni nie potrzebuje zezwolenia na pracę, masz swobodny dostęp do polskiego rynku pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu studiów, a zezwolenie zostanie cofnięte. Pamiętaj, że jeśli Ty tego nie zrobisz, poinformuje nas uczelnia, na której studiowałeś. Po otrzymaniu informacji zezwolenie zostanie cofnięte, a karta będzie unieważniona.  Jeżeli chcesz zostać w Polsce, a Twoja wiza jest już nieważna, złóż nowy wniosek na pobyt czasowy zgodny z celem pobytu zanim Twoje zezwolenie zostanie cofnięte. Jeżeli tego nie zrobisz, Polsce będziesz mógł zostać jeszcze 30 dni po otrzymaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Ocena takiej sytuacji zależeć będzie np. od ilości godzin pracy, dni w jakich jest wykonywana w stosunku do harmonogramu studiów. Składając  wniosek o pobyt czasowy w Polsce zawsze podawaj główny cel pobytu w Polsce – jeśli to praca w czasie studiów jest głównym celem Twojego pobytu, powinieneś ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej...

Strony