Komunikaty - archiwum

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - przywrócenie rozpatrywania wniosków złożonych od 18.01.2020 do 31.01.2020

27.08.2020

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócił rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w okresie od 18 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r.

Treść komunikatu przeczytasz TUTAJ

Częściowe wznowienie obsługi cudzoziemców

22.05.2020

Od 25 maja 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i w delegaturach wznawiamy kolejne obszary bezpośredniej obsługi klientów. Częściowo przywracamy możliwość umówienia wizyt przez kalendarz internetowy, wznawiamy w ograniczonym zakresie prowadzenie przesłuchań, przeglądanie akt spraw oraz możliwość składania skarg i wniosków do protokołu.

Epidemia koronawirusa – najnowsze komunikaty UDSC

21.05.2020

Na stronie Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczono aktualne informacje dotyczące zmian prawnych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców:

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii a epidemia koronawirusa (aktualizacja)

Odmrożenie terminów administracyjnych

20.05.2020

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

informuje,

iż terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Nowe regulacje dotyczące zmiany warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19

18.05.2020

W dniu 16.05.2020 r. weszły w życie kolejne zmiany w prawie m.in. dotyczące zmiany warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19.

Przepisy umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w:

Nowy komunikat UDSC - planowane zmiany w przepisach dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w czasie epidemii

30.04.2020

Na stronie Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczono nowy komunikat dotyczący wprowadzanych rozwiązań prawnych dla cudzoziemców na czas epidemii.

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje on m.in. wprowadzenie do obowiązującej ustawy antykryzysowej możliwości zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców. Więcej można przeczytać TUTAJ.

Nowe rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - aktualizacja

20.04.2020

W dniu 18.04.2020 r. wprowadzono kolejne przepisy szczególne w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. II Tarcza antykryzysowa. W ustawie znajdują się m.in. zapisy dotyczące cudzoziemców. Najważniejsze założenia dotyczą:

Koronawirus w Polsce a prawa cudzoziemców - odpowiadamy na Twoje pytania

03.04.2020

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce wywołuje wiele pytań m.in o ochronę praw cudzoziemców w tym czasie. Wyjaśniamy na czym polegają przepisy wprowadzone w dniu 31.03.2020r. i jak wpływają na sytuację migrantów w Polsce. Za pośrednictwem infolinii i poczty wpływa do nas wiele pytań od Was, naszych klientów. Wychodzą na przeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w okresie epidemii.

Strony