Komunikaty - archiwum

Legalne zatrudnienie w Polsce - porad udziela Państwowa Inspekcja Pracy

10.03.2022

W celu wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu uruchomiono  porady prawne w języku ukraińskim. Porady w języku ukraińskim będą udzielane w godz. 10.00 – 12.00  codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem +48 61 628 42 91.

Możesz wesprzeć działanie infolinii i punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy.

08.03.2022

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w ramach pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy prowadzi punkt informacyjny oraz infolinię. Poszukujemy osób ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego, chcących wesprzeć funkcjonowanie infolinii oraz punktu i udzielać informacji osobom uciekającym z terytorium Ukrainy.

Chętnych zapraszamy do kontaktu: wolontariat.wuw@poznan.uw.gov.pl

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

04.03.2022

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.

Dyżur Państwowej Inspekcji Pracy na infolinii WSC

03.03.2022

W ramach infolinii dla uchodźców - obywateli Ukrainy, uruchamiamy dyżur Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ekspert z PIP w godz. 10.00 - 12.00 udziela informacji w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia.

 

 

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z konfliktem w ich kraju.

27.02.2022
Nie musisz składać wniosku o legalizację pobytu.
Nie musisz się u nas rejestrować.
Twój pobyt będzie legalny.
Wkrótce szczegółowe informacje na stronach ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl.

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy na Dworcu Głównym w Poznaniu

26.02.2022

26 lutego na Dworcu Głównym w Poznaniu uruchomiliśmy punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. W punkcie otrzymają oni informacje na temat możliwej pomocy i inne wskazówki ważne dla dalszego pobytu w kraju.

60 dni na oświadczenie pracodawcy tylko na właściwym formularzu!

21.02.2022

Jeżeli złożyłeś wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do końca 2020 r. i otrzymałeś już tzw. „zezwolenie warunkowe” zapoznaj się szczegółowo z wymogami, które musisz spełnić.

Przypominamy, że oświadczenie pracodawcy potwierdzające powierzenie pracy musisz złożyć na odpowiednim formularzu.

Zmiana przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt w Polsce

21.01.2022

29 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. Podstawowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym:

- do wniosków składanych od 29.01.2022 r.

Strony