Komunikaty - archiwum

Odbiór kart pobytu w soboty

12.07.2022

Informujemy, że w dwie ostatnie soboty lipca tj. 23.07 i 30.07 w Poznaniu oraz w delegaturach w Kaliszu i w Koninie pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców będą wydawać karty pobytu.

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi posiadających wizy humanitarne

08.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Oświadczenie o zmianie podstawy rozpatrzenia wniosku w toku postępowania (tylko dla obywateli Białorusi, którzy posiadają wizę krajową D 21) znajdziesz w zakładce formularze.

Dnia 06.06.2022r. Wydział Spraw Cudzoziemców będzie nieczynny

06.06.2022

Dnia 06.06.2022r. Wydział Spraw Cudzoziemców będzie nieczynny z powodu braku wody w budynku. W tym dniu nie będzie dostępna również infoliniia.
Wszystkie wizyty umówione na ten dzień zostaną przełożone na inny termin. Zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.

Przepraszamy za utrudnienia.

plakat informacyjny

Spotkanie informacyjne "Praca w Polsce – od pobytu czasowego do rezydenta" - 9.06.2022

10.05.2022

Spotkanie online MS Teams

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców pracujących i zamierzających pozostać w Polsce na stałe.

Informacja w sprawie naklejek wizowych dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Wielkopolsce – kierowców w transporcie międzynarodowym

05.05.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, mieszkasz w Wielkopolsce i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

28.04.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski.

Informacja w sprawie ochrony czasowej dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy.

07.04.2022

Jeśli jesteś:

  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

29.03.2022

W sobotę 26 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania weszły w życie 26 marca br. i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których nie dotyczy wspomniana ustawa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.  – ustawa reguluje m. in.:

Informacja w sprawie warunkowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy

24.03.2022

Ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy uzyskali w szczególnym trybie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Strony