Komunikaty - archiwum

Dzień Otwarty dla Cudzoziemców

24.08.2023

Wojewoda Wielkopolski oraz Wydział Spraw Cudzoziemców zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się 21 września 2023r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Niepodległości 16/18 w Poznaniu w godzinach 9.00-15.00.

obrazek wprowadzający

Informacyjne spotkanie online dla Cudzoziemców pracujących i zamierzających zostać w Polsce na stałe

21.08.2023

Spotkanie online MS Teams.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców pracujących i zamierzających pozostać w Polsce na stałe, które odbędzie się 12.09.2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom

08.08.2023

W dniu 11.08.2023r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 436 i 2317 oraz z 2023 r. poz. 520) wprowadzające nowy formularz wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i od tego dnia nowy formularz jest dostępny w naszej bazie.

Poland. Business Harbour - istotne informacje dla uczestników programu i posiadaczy wizy PBH

31.07.2023

W związku z aktualizacją programu „Poland. Business Harbour”  cudzoziemiec posiadający wizę z adnotacją „Poland Business Harbour”, której ważność wygasa z dniem 31 lipca 2023 r. w związku z upływem okresu przejściowego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, a który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przed 31 lipca 2023 r.może kontynuować wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Brexit – warto uzyskać dokument pobytowy

29.06.2023

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będący beneficjentami Umowy Wystąpienia mogą nadal składać wnioski o wydanie dokumentu pobytowego zawierającego adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia (jeśli jeszcze tego nie zrobili).

Punkt informacyjny w CIC - zmiana godzin obsługi

22.06.2023

Informujemy, że od przyszłego tygodnia tj. od 26.06.2023r. punkt informacyjny w Centrum Integracji Cudzoziemców będzie pełnił dyżury tylko w czwartki w godzinach 8:00-16:00

Zapraszamy!

Strony