Pobyt humanitarny / wiza D21

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć, jeżeli:

- jesteś obywatelem Białorusi i

- przebywasz w Polsce na podstawie ważnej wizy symbol D21

Warunkiem udzielenia zezwolenia jest przebywanie na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej symbol D21 bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, której udziela Komendant Straży Granicznej. To dwa różne rodzaje uprawnień pobytowych. Dowiedz się, czym się różnią. 

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • brak wymaganych dodatkowych dokumentów, poza posiadaniem ważnej wizy D21 bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Opłaty

Brak opłaty skarbowej za wniosek oraz brak opłaty za kartę pobytu.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względów humanitarnych udziela się jednorazowo na okres 3 lat.

Posiadacz zezwolenia:

  • jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, ma pełny dostęp do rynku pracy,
  • od 1 stycznia 2023 r. ma możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Uwaga! Jeśli ubiegasz się aktualnie o inny typ zezwolenia na pobyt czasowy, a posiadałeś wizę D21 bezpośrednio przed złożeniem wniosku – możesz złożyć w ramach postępowania oświadczenie o zmianie celu pobytu – do pobrania tutaj

Przebywając na podstawie tego zezwolenia możesz ubiegać się o dalszą legalizację pobytu na zwykłych zasadach jak  zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Członkowie rodziny cudzoziemca, który otrzymał takie zezwolenie:

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, które jest wydawane przez Komendanta Straży Granicznej. Tylko zgoda na pobyt ze względów humanitarnych udzielona przez Straż Graniczną uprawnia członka Twojej rodziny do ubiegania się o pobyt w celu połączenia z rodziną a w konsekwencji udzielenia zezwolenia uprawniającego Twoją żonę/męża do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Jeśli otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych z uwagi na posiadanie wizy D21 bezpośrednio przed złożeniem wniosku, Twoja żona/mąż może ubiegać się o udzielenie zezwolenia ze względu na inne okoliczności. Pamiętaj, że udzielenie takiego zezwolenia nie uprawnia członka rodziny do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Pamiętaj, że opłata za kartę pobytu nie jest wymagana.
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi