Pobyt krótkotrwały

Kiedy złożyć wniosek?

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możesz się ubiegać, gdy przebywasz na tym terytorium, oraz:

  • jesteś obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej, lub
  • Twojej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga wyjątkowa sytuacja osobista, lub
  • Twojej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenie to może zostać udzielone również w przypadku, gdy znajdujesz się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.
Jeśli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie sprawdź kiedy możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

Kwota, którą musisz zapłacić zależy od tego, w jakim celu starasz się o pobyt krótkotrwały. 

Jeżeli jesteś obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub Twojej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej  kwota opłaty wynosi 85 zł.

OPŁAĆ ONLINE

Jeżeli starasz się o zezwolenie ze względu na wyjątkową sytuację osobistą kwota opłaty wynosi 340 zł. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • dokumenty potwierdzające okoliczności wymagające Twojego pobytu w Polsce (np. wezwania do stawiennictwa przed polskimi organami władzy publicznej, zaświadczenia lekarskie itp.).
W trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście do urzędu na rozmowę, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można udzielić na okres do 6 miesięcy.

Przebywając na podstawie tego zezwolenia nie możesz ubiegać się o dalszą legalizację pobytu na zwykłych zasadach, tj. brak jest możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na inny cel pobytu, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi