Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu składasz w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek wymiany dokumentu czyli gdy zgubiłeś zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Polsce lub dane zamieszczone w zaświadczeniu uległy zmianie np. zmieniłeś nazwisko, dokument został uszkodzony bądź znacząco zmienił się wizerunek Twojej twarzy.

W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia – zwróć się z wnioskiem o wydanie nowego zaświadczenia w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczas posiadanego zaświadczenia.

Wniosek składasz osobiście. Obowiązek osobistego stawiennictwa nie dotyczy małoletniego obywatela UE.

W szczególnie uzasadnionym, umotywowanym przypadku, w tym ze względu na stan Twojego zdrowia, można odstąpić od obowiązku osobistego stawiennictwa.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób.
  • 2 fotografie

Jak mogę otrzymać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.
Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia co najmniej w dniu odbioru, wymagana jest jego obecność. Gdy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu zostało wydane małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu może dokonać również pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego zaświadczenia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Wizytę w celu odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje dotyczące możliwego terminu odbioru tych dokumentów oraz numeru telefonu, pod który należy zadzwonić w celu zarejestrowania terminu, bądź adresu mailowego służącego do rezerwacji wizyty, będą zamieszczone w korespondencji urzędowej (wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do uzupełnienia dokumentów) oraz
w aplikacji służącej do śledzenia stanu sprawy,
Ponadto, wizytę w celu odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu
Aby odebrać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane po 2 sierpnia 2021 roku ważne jest przez 10 lat.
Sprawdż, czy Twoje zaświadczenie jest gotowe do odbioru i gdzie możesz je odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Co powinienem wiedzieć?

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi