TAK - Jako pracodawca masz obowiązek

  • zarejestrować Cudzoziemcowi oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub uzyskać zezwolenie na pracę sezonową lub zezwolenie na pracę;

Pamiętaj, iż oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy może być zarejestrowane na maksymalny okres 24 miesięcy. Po upływie tego okresu niezbędne jest złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę lub złożenie wniosku na pobyt czasowy i pracę pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada legalny pobyt w Polsce.

  • przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca sprawdzić dokument, na podstawie którego legalnie przebywa w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu pobytowego
  • podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) zgodną z warunkami zatrudnienia wskazanymi w zezwoleniu lub oświadczeniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
  • przedstawić cudzoziemcowi tłumaczenie tej umowy w języku zrozumiałym dla cudzoziemca
  • jeśli posiadasz już zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przekaż je cudzoziemcowi za granicę– są one niezbędne do ubiegania się o wizę krajową (D) z tytułu pracy w konsulacie Polski w kraju pochodzenia cudzoziemca
Zezwolenie na pracę jest wydawane na określone warunki zatrudnienia. Cudzoziemiec może wykonywać pracę tylko i wyłącznie na podstawie tego dokumentu i na warunkach w nim wskazanych. W przypadku podjęcia pracy u innego lub kolejnego pracodawcy niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub uzyskanie zezwolenia na pracę.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi