Словник понять та термінів

Один з подружжя громадянина ЄС, дитина громадянина ЄС або одного з подружжя у віці до 21 року, що залишається на утриманні громадянина ЄС або одного з подружжя, один з батьків громадянина ЄС або одного з подружжя, що залишається на утриманні громадянина ЄС або одного з подружжя. Членом сім’ї є як громадянин ЄС, так і іноземець, який не має громадянства ЄС.

 

Один з подружжя, тобто дружина або чоловік, а також дитина до 18 років, тобто малолітня дитина. Інші особи, які спорідненні з іноземцем та перебувають з ним у родинних стосунках, наприклад брати та сестри або батьки не мають статусу члена сім’ї.

Член сім’ї, який не має громадянства ЄС зберігає право перебування на території Польщі у випадках:

1) Смерті громадянина ЄС, якщо він перебував разом з ним на території Республіки Польща не менше одного року перед днем смерті громадянина ЄС;

2) Розлучення або анулювання шлюбу з громадянином ЄС, якщо:

- Шлюб тривав мінімум 3 роки перед початком процедури розірвання шлюбу або анулювання шлюбу, притому 1 рік під час перебування громадянина ЄС на території Республіки Польща, або

- Як колишній чоловік/дружина, що опікується над його дітьми, на підставі порозуміння та згоди між колишнім подружжям, або на підставі рішення суду, або:

- Якщо є виняткові обставини, що пов’язані з насиллям в родині

-  під час шлюбу, або;

- Як колишній чоловік/дружина громадянина ЄС, що має право відвідувати малолітніх дітей, на підставі порозуміння та згоди між колишнім подружжям, або на підставі рішення суду, якщо у порозумінні або рішенні виникає, що відвідини відбуваються на території Республіки Польща.

У випадку смерті або виїзду громадянина ЄС з території Польщі, діти громадянина ЄС, які перебувають та навчаються на цій території, а також один з батьків, який ним опікується, незважаючи на громадянство, зберігає право на перебування до часу закінчення навчання дитини.