Словник понять та термінів

Це державний облік товариств та фірм, що діють у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств, акціонерних товариств, повних товариств.  Ви можете перевірити у реєстрі актуальний статус товариства, юридичну адресу, хто є головою, чи є визначеним прокурент, профіль діяльності товариства, тощо.  Інформацію Ви можете отримати за посиланням: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna.

Це установа, що представляє за кордоном уряд своєї країни, наприклад посольство, консульство.

Дійсний паспорт або документ, що підтверджує Вашу особу.

Документ, що дає Вам право перетину кордону між країнами.

Документ, що видається державним органом для підтвердження фактів або юридичного статусу, що виникає під час розгляду справи. Наприклад підтвердження подання заяви, підтвердження легального перебування особи, яка клопочеться про легалізацію перебування.  Довідка видається за письмовим зверненням та є безоплатною, якщо підтверджує обставини, пов’язані з розглядом справи.

Документ, що видається навчальним закладом, в якому Ви навчаєтеся на відповідному бланку, підписаний уповноваженою особою, який підтверджує Ваш статус студента, факультет, мову, якою відбувається навчання, оцінки, тощо.

Якщо Ви клопочетесь про в’їзд до Польщі з метою виконування сезонної роботи, Ваш роботодавець повинен подати заяву про видання дозволу на здійснення сезонної роботи в районному центрі зайнятості (PUP) згідно зі своїм місцезнаходженням або місцем свого проживання (юридична адреса стосується юридичної особи, наприклад підприємства, а місце проживання – фізичної особи).

У заяві роботодавець визначає, між іншим, запропоновану заробітну плату, години праці або кількість годин щотижня або щомісяця, тип договору, що буде підставою виконування праці, а також термін дії дозволу.

Відповідний староста перевіряє заяву та вносить її до обліку заяв з метою виконування сезонної роботи або відмовляє у видачі дозволу на здійснення сезонної роботи. Внесення заяви до обліку відбувається протягом 7 днів від моменту подання заяви. Якщо було ініційовано провадження з метою з’ясування певних обставин,  внесення заяви до обліку відбувається протягом 30 днів. Вписуючи заяву до обліку заяв з метою виконування сезонної роботи, староста видає заявникові довідку про внесення заяви до обліку заяв з метою здійснення сезонної роботи.

Тоді, Ваш роботодавець передає Вам довідку про внесення заяви до обліку заяв з метою здійснення сезонної роботи. Ця довідка є підставою для отримання візи з метою виконування сезонної роботи або у випадку, якщо Ви в’їжджаєте до Польщі на підставі безвізового режиму підтверджує мету Вашого в’їзду на територію Польщі.

Це письмове уповноваження визначеної особи для вчинення від Вашого ім’я окремих дій, наприклад подання заяви та документів, отримання кореспонденції тощо. Обсяг повноважень залежить від Вас. Уповноважена особа зможе діяти від Вашого імені тільки після подання оригіналу довіреності в управлінні. Довіреність підлягає сплаті гербового збору

Це письмова заява, що визначає уповноважену особу для отримання інформації щодо статусу та ходу розгляду Вашої справи. Обсяг уповноважень охоплює тільки доступ до інформації. Тому не ототожнюйте цей документ з довіреністю.

Це договір, на підставі якого Ви працюєте/надаєте послуги/виконуєте роботу.

 

Це договір, на підставі якого, Ви будете надавати послуги у якості волонтера. Договір повинен містити:

А) опис волонтерської діяльності,

Б) термін дії волонтерської діяльності,

В) умови участі та нагляду за волонтерською діяльністю,

Г) години волонтерської діяльності,

Д) кошти на покриття витрат Вашого утримання і розміщення та мінімальну суму кишенькових грошей,

Є) підготовку, яку Ви маєте пройти для участі у волонтерської діяльності.

 

Це договір, що укладений в письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням, в якому одна сторона зобов’язується періодично виплачувати другій стороні певну грошову суму.

Договір, на підставі якого іноземець буде проходити стажування. Договір повинен бути укладений у письмовій формі з організатором стажування та повинен містити:

А) опис програми стажування, що містить інформацію щодо його навчальної мети або навчальних складових частинах, теоретичної та практичної підготовки , посади, щодо якої відбудеться стажування, мови, якою буде проходити стажування, рівня знання мови необхідної для виконання завдань, практичних вмінь та професійного досвіду, що передбачено набути,

Б) термін дії стажування,

В) умови проходження та нагляду за стажуванням , також визначення місця проходження стажування та визначення опікуна стажування,

Г) години стажування,

Д) права та обов’язки сторін, що стосуються:

  • Покриття витрат на стажування,
  • Необхідного медичного огляду,
  • Страхування від нещасних випадків,
  • Підстав та умов розірвання договору,

Є) спосіб підтвердження здобутих знань, практичних навичок та професійного досвіду.

 

Документ, що підтверджує страхування у Національному фонді охорони здоров’я.

Це форма згоди на перебування для іноземців, що не отримали статусу біженця та у випадку їх повернення до країни походження, вони мали би реальну загрозу смертного вироку, тілесного покарання, катування, нелюдського або принизливого ставлення, серйозної загрози для життя або здоров’я, що виникає з розповсюдженого застосування насильства проти мирного населення в ситуації внутрішнього або міжнародного збройного конфлікту. Додатковий захист надає Голова управління у справах іноземців у Варшаві.

Це додатковий бланк до Вашої заяви про надання дозволу на тимчасове перебування, який Вам необхідно подати у випадку, якщо метою Вашого перебування в Польщі є виконування праці, виконування праці для висококваліфікованих фахівців, ведення підприємницької діяльності. Додаток №1 до заяви про надання дозволу на тимчасове перебування заповнює та підписує Ваш роботодавець.

Завантажити додаток №1

Це позитивне вирішення, що закінчує розгляд Вашої справи у справі легалізації перебування/дозволу на працю і видається у формі рішення.

Дозвіл, що надається безстроково. Умовою подання заяви є легальне перебування в Польщі не менш 5 років. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/procedury/dozvil-na-perebuvannya-dovgostrokovogo-rezydenta-yes

 

Це вид дозволу на перебування для іноземців, стосовно яких, з важливих причин не можна видати рішення про зобов’язання до повернення до країни походження. Наприклад, рішення про зобов’язання залишити країну порушило би право на сім’ю іноземця. Дозвіл на перебування з гуманітарних причин видається Прикордонною службою.

Дозвіл, що надається безстроково. Цей дозвіл надається в окремих випадках. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/procedury/postiyne-perebuvannya

 

Це документ, що дає Вам право виконувати легально працю в Польщі за умови, що Ви перебуваєте в Польщі легально: наприклад, Ви маєте візу або дозвіл на тимчасове перебування. Дозвіл видається за заявою роботодавця. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет -сторінці: https://www.poznan.uw.gov.pl/

Дозвіл на працю, що здійснюється для роботодавця, який провадить господарську діяльність у галузі сезонних робіт, що визначені відповідними положеннями закону. Перелік діяльності, яка вважається сезонною роботою, визначений у постанові Міністра сім’ї, праці та соціальної політики щодо підкласів діяльності відповідно до Польській класифікації діяльності (PKD), де видаються дозволи на працю для іноземця.  З переліком можна ознайомитися на відповідній Інтернет сторінці: https://psz.praca.gov.pl/-/6223586-w-sprawie-podklas-dzialalnosci-wedlug...Дозвіл видається старостою на період 9 місяців у даному календарному році.

Дозвіл надається у тому випадку, якщо Ви працюєте у іноземного роботодавця та Ви відбуваєте у відрядження до Польщі на строк більш ніж 30 днів у календарному році до відділу або закордонного закладу праці, що пов’язаний з іноземним роботодавцем.  Дозвіл видає відповідний воєвода згідно з місцезнаходженням закладу, до якого Ви відбули у відрядження.

Це документ, що дає Вам право на перебування в Польщі і може бути виданий на строк від 3 місяців до 3 років. Умови надання дозволу на тимчасове перебування різняться в залежності від мети Вашого перебування в Польщі. Наприклад: дозвіл на тимчасове перебування і працю, дозвіл на перебування з метою навчання тощо. Дозвіл має форму рішення та видається відповідним воєводою згідно з Вашим місцем проживання в Польщі.

 

Дозвіл на тимчасове перебування, що надається у випадку, коли головною метою Вашого перебування є проживання з одним з подружжя або з малолітнім.  Один з подружжя або малолітня дитина повинні мати польське громадянство або бути іноземцями. Існує кілка видів дозволів надаваних для членів сім’ї. Перевірте, я кий з дозволів може стосуватися до Вашої сімейної ситуації.

 

Блакитна карта ЄС, дозвіл на тимчасове перебування, що надається у випадку, коли головною метою Вашого перебування в Польщі є виконування праці висококваліфікованого фахівця. Для виконування такої праці Вам, наприклад, необхідно мати вищу освіту. Цей дозвіл дає Вам право на перебування в Польщі та право виконування праці для роботодавця, а також на умовах, що зазначені у рішенні. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://www.poznan.uw.gov.pl/

Це дозвіл на тимчасове перебування, що надається у тому випадку, коли головною метою Вашого перебування в Польщі є виконування праці у складі керівних кадрів, фахівця або працівника у відділі або представництві материнської компанії, що має місце реєстрації за межами країн-членів ЄС. Заяву з метою надання такого дозволу повинна подати приймаюча сторона, де іноземець буде виконувати працю на території Польщі. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://www.poznan.uw.gov.pl/

 

Це дозвіл на тимчасове перебування, що надається у випадку, коли головною метою Вашого перебування в Польщі є виконування сезонних робіт.Сезонна робота Галузі, що мають сезонний характер, визначені нормами права. Цей дозвіл надається на строк дії дозволу на здійснення сезонних робіт, виданий старостою та дає вам право на перебування в Польщі згідно з терміном дії. Більш детальну інформацію Ви можете знайти за посиланням: https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/praca-sezonowa(link is external)

Це дозвіл на тимчасове перебування, що надається у випадку, коли головною метою Вашого перебування в Польщі є навчання або продовження стаціонарного навчання в Польщі. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://www.poznan.uw.gov.pl/

 

Це дозвіл на тимчасове перебування, що надається у випадку, коли Вашою головною метою перебування в Польщі є праця. Цей дозвіл дає Вам право на перебування в Польщі та виконування праці для роботодавця, а також на умовах, що зазначені у рішенні. Детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://www.poznan.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-i-pracę

 

Це дозвіл на тимчасове перебування, що надається у тому випадку, коли з огляду на обов’язок особистої присутності у суді або з огляду на виняткову особисту ситуацію (наприклад лікування, яке необхідне для рятування життя) Вам необхідно перебувати в Польщі. Цей дозвіл надається на строк до 6 місяців. Більш детальну інформацію Ви можете за посиланням: https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/pobyt-krotkotrwaly(link is external)

Документ, що дає Вам право на перебування на території Польщі або іншої країни ЄС, наприклад віза, дозвіл на перебування або дійсний паспорт країни, громадяни якої мають право в’їзду та перебування на підставі безвізового режиму на території Польщі.

Документ, що Вам необхідно надати до заяви з метою отримання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС. Документ підтверджує Ваше право на розміщення у певному житловому приміщенні. Такими документами можуть бути: договір оренди, право власності на житло, наділ кооперативного приміщення, договір на користування житловим приміщенням, якщо передає у користування один з родичів висхідної або низхідної лінії спорідненості, один з подружжя, батьки одного з подружжя або брати та сестри іноземця.

Документ, що дає Вам право проживати у певному житловому приміщенні. Наприклад  договір оренди, право власності на житло, наділ кооперативного приміщення, дійсний випис із земельного кадастру.

Це документ, який може підтвердити Ваше перебування в Польщі. Це може бути, наприклад: податок на доходи від фізичних осіб (PIT), свідоцтво про працю, трудовий договір тощо.

Сторінки