Словник понять та термінів

Це здійснення праці у якості працівника у складі керівних кадрів, фахівця або працівника відділу або представництва материнської компанії, що має місце реєстрації за межами країн-членів ЄС.

Переклад, виконаний особою, що має звання присяжного перекладача. Список присяжних перекладачів Ви можете знайти на Інтернет-сторінці:  https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Період, під час якого Ви перебували за межами Польщі. Цей період є важливий у тому випадку, якщо Ви хочете отримати дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС або дозвіл на постійне перебування на підставі шлюбу. Перериває перебування виїзд з Польщі на період , який перевищує 6 місяців або коли усі перебування поза межами Польщі перевищили 10 місяців, хіба виїзд був пов’язаний з виконанням службових обов’язків, або з метою виконання послуг для роботодавця, що має місце реєстрації в Польщі, або із винятковою особистою ситуацією, що вимагає присутності за межами Польщі, проходженням практики або участі у заняттях, які зазначені у програмі навчання у польському навчальному закладі.

Необхідно для заяви, що стосується дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або визнання громадянином Польщі. Ви виконали цю вимогу якщо:

  • Ви маєте державний сертифікат, який підтверджує знання польської мови на рівні мінімум Б1 (В1). Це сертифікат, що видається відповідною державною комісією. Інформацію щодо вимог Ви можете знайти на Інтернет – сторінці комісії: certyfikatpolski.pl;
  • Ви навчалися у Польщі польською мовою та маєте диплом, який це підтверджує;
  • Ви навчалися за кордоном в спеціалізованій школі з викладанням польської мови та маєте диплом, що це підтверджує.

Документ, що видається міською державною адміністрацією, де Ви заявили про своє перебування в Польщі зазначивши адресу, особисті дані, а також строк, на який Ви зареєструвалися.  Для реєстрації необхідно буде надати право власності на житло та згоду власника житла.

У випадку, якщо Ви не надасте підтвердження оплати гербового збору за подання заяви, Ваша заява не буде розглядатися. Управління видасть постанову про повернення заяви, справа буде закінчена. Ви можете подати скаргу, якщо не погоджуєтеся з постановою.

Це Ваша податкова декларація у даному звітному році, що подана до відповідної податкової інспекції .

Особою, що має польське походження вважається особа, яка декларує польську національність та  у якої принаймні один з батьків або один з дідусів/бабусь або двох прадідів чи прабабусь мали польську національність, а також, яка підтвердить свій зв’язок з польською мовою та культурою.

Це документ, що видається особі, яка не має жодного громадянства і яка перебуває в Польщі без паспорта. Документ видається на строк 1 року та протягом цього часу підтверджує особу власника. Польський документ, що підтверджує особу, не підтверджує громадянства і не дає права на перетин кордону.

Це документ, що видається іноземцю, який не має дійсного паспорту. Для прикладу:  іноземець згубив паспорт, термін дії паспорта закінчився і іноземець не має можливості отримання нового,  наприклад з приводу відсутності Посольства країни походження. Умовою видачі польського проїзного документу є наявність дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, додаткового захисту, згоди на перебування з гуманітарних причин. Польський проїзний документ видається на строк 1 року та дозволяє перетинати кордон.

Це документ, який Ви отримаєте після надання дозволу на перебування. Посвідка на перебування, протягом усього терміну дії, підтверджує Вашу особистість під час Вашого перебування в Польщі та дає Вам право, разом з дійсним закордонним паспортом, до багаторазового перетину кордону Польщі.  Посвідка може бути видана після сплати гербового збору, який складає 100 польських злотих, та після надання підтвердження реєстрації місця проживання або прохання про роздрукування посвідки без даних про адресу.

 

Документ, що видається  члену сім’ї громадянина ЄС, який не має громадянства країн ЄС та підтверджує спільне проживання в Польщі з громадянином ЄС.

Інша назва документу – документ, що підтверджує право постійного перебування громадянина ЄС. Це документ, що підтверджує проживання громадянина ЄС в Польщі мінімум 5 років. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет – сторінці.

Документ, що підтверджує реєстрацію перебування громадянина ЄС в Польщі. Документ є безстроковим.

Документ, що видається під час розгляду справи, який стосується окремих етапів провадження: наприклад припинення провадження. Постанова не вирішує справу – не закінчує провадження. Постанову управління висилає на Вашу поштову адресу, яку Ви зазначили у заяві на отримання дозволу щодо легалізації Вашого перебування або на адресу Вашої уповноваженої особи. Ви можете подати скаргу, якщо не погоджуєтеся з постановою.

Національний оператор поштового зв’язку, підприємство, що обрано для обслуговування державної кореспонденції у Польщі.

Громадяни Туреччини мають особливі умови виконування праці на території Республіки Польща. Умови ці зазначені в рішенні №1/80 Ради Асоціації Турецької Республіки та Європейської економічної спільноти від 19 вересня 1980 року у справі розвитку Асоціації, де Рада була утворена на підставі Угоди, що засновує асоціацію між Європейською економічною спільнотою та Турецькою  Республікою в Анкарі 12 від вересня 1963 року

На цій підставі громадянин Туреччини:

  • Після 1 року легального працевлаштування має право до відновлення дозволу на працю у того ж самого роботодавця, за умови, якщо посада залишається та сама,
  • Після 3 років легального працевлаштування (зі збереженням пріоритету для громадян Польщі) – праця на тій самій посаді у будь-якого роботодавця,
  • Після 4 років може здійснювати працю без дозволу.

Для членів сім’ї громадян Туреччини:

  • Член сім’ї громадянина Туреччини, якому видано дозвіл на приєднання до нього у рамах возз’єднання сім’ї, може здійснювати працю після 5 років легального перебування в Польщі,
  • Діти громадянина Туреччини, що отримали професійну підготовку в Польщі – можуть здійснювати працю після 3 років легального працевлаштування одного з батьків на території Польщі.

Це форма здійснення підприємницької діяльності, якою володіє фізична особа або особи, що  об’єднанні у спільну підприємницьку діяльність та яка внесена до центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG). Ця форма здійснення підприємницької діяльності доступна для тих іноземців, які мають  окремий документ, що підтверджує право на перебування. (документ, що дає право на перебування).

Документ, який підтверджує що Ви маєте страхування у приватній компанії.

Призупинення розгляду Вашої справи. Якщо Ви виїжджаєте з Польщі на кілька місяців Ви можете звернутися з заявою про призупинення процедури розгляду справи та її продовжити після Вашого повернення до Польщі. У цьому випадку, Вам необхідно подати заяву про призупинення. Призупинення має форму постанови, на яку Ви можете подати скаргу. Під час призупинення розгляду Вашої справи за Вашою заявою, Ви не будете мати легального перебування. Якщо Ви маєте намір продовжувати розгляд справи, Ви можете звернутися із заявою про відновлення провадження.

 

 

Це період, на який розгляд Вашої справи щодо надання фінансової допомоги призупиняється у зв’язку з очікуванням коштів з державного бюджету, що позволить виплачувати наступну грошову допомогу. Призупинення розгляду справи не означає, що Ви не отримаєте грошову допомогу.

Приймаюча сторона це юридична особа або заклад, що не є суб’єктом права, згідно з законом і яка є особливим відділом або представництвом материнської компанії, що має місце реєстрації за межами країн-членів ЄС або належить до тієї самої групи підприємств, що і материнська компанія. Приймаючий заклад, де іноземець буде працювати на територій Польщі, подає заяву на надання дозволу на тимчасове перебування з метою використання довгострокової мобільності, а також заяву про переведення (переміщення) всередині підприємства. Стороною (учасником) у такому процесі є приймаючий заклад. Заяву розглядає воєвода згідно з юридичною адресою приймаючого закладу на території Польщі.

Закінчення розгляду Вашої справи без прийняття рішення чи виконали Ви вимоги для надання Вам дозволу, про надання якого Ви звернулися. Наприклад, якщо Ви відмовилися від подальшого перебування в Польщі та хочете закінчити процедуру легалізації перебування. Рішення про припинення розгляду справи Ви можете оскаржити.

Документ, що дає право легально працювати на території Польщі за умови, якщо іноземець має документ, який дозволяє йому легально перебувати: наприклад дійсну візу, дозвіл на тимчасове перебування.  Продовження дозволу на працю видається на підставі звернення роботодавця з відповідною заявою. Умовою видання є наявність раніше виданого дозволу на здійснення праці у того ж самого роботодавця. Детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет – сторінці: https://poznan.uw.gov.pl/zezwolenia-na-prace-przedluzenie-zezwolenia

Національну візу Ви можете продовжити перебуваючи в Польщі, якщо Ви виконуєте вимоги що визначені нормами закону. Термін дії національної візи може бути продовжено одноразово. Строк Вашого перебування на підставі продовженої візи не може перевищити 1 року. Детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет - сторінці: https://www.poznan.uw.gov.pl/przdlezuenie-wizy-krajowej