Словник понять та термінів

Провадження щодо легалізації перебування ініціюється, як правило, в день подання Вашої заяви про надання дозволу на перебування в Польщі. У випадку, якщо Ваша заява не містить формальних недоліків або недоліки будуть Вами усунуті , Ви отримаєте інформацію про ініціювання провадження, а також про термін прийняття рішення у Вашій справі.

 

Це документ, який Ваш роботодавець може отримати в районному центрі зайнятості згідно з Вашим місцем виконування праці. Якщо виникають труднощі з визначенням головного місця виконування праці, інформація від старости може бути видана старостою згідно з юридичною адресою або місцем проживання Вашого роботодавця. Цей документ містить інформацію про кількість осіб, що внесені до обліку безробітних та осіб, які шукають працю та які відповідають вимогам  на зазначеній посаді.  Аби отримати дозвіл на працю або дозвіл на тимчасове перебування та працю, роботодавцю необхідно довести, що Він не може задовольнити  потреби у наявних вакансіях на підставі цього обліку безробітних та осіб, що шукають працю. Умови праці, що містяться в документі від старости, тобто тип договору, розмір заробітної плати, час праці та посада повинні відповідати умовам, що зазначені роботодавцем у заяві про надання дозволу на працю або у додатку №1 до заяви про надання дозволу на тимчасове перебування. Інформація від старости не може бути видана раніше, ніж 180 днів перед поданням заяви на працю або дозволу на перебування. Цей документ повинен бути тільки в оригіналі.

 

Вам необхідно поінформувати воєводу, що видав дозвіл на працю, про закінчення трудових відносин з іноземцем. Ви маєте на це 7 днів.