FAQ

UNIVERSITY GRADUATES

Created on: 12.02.2020
  • You can perform work and your decision will not be changed, because it does not determine the conditions of work.

  • You are obliged to inform the appropriate province governor about the change in your employer in order to confirm, that the reason for granting permit still applies and that you still fulfill the requirements to for the temporary residence permit.

Created on: 12.02.2020
  • Yes, but you will not have the free labour market access. Remember that you are obliged to have a work permit in order to perform work in Poland.

  • A full-time studies graduation diploma of Polish university entitles to work without the obligation of having work permit.

Created on: 12.02.2020

You can apply for this temporary residence permit immediately after graduating from university. Learn more

Created on: 11.02.2020

Yes, you are. Remember to include in the justification, next to the indicated purpose of your stay for looking for a job, that the graduation will not be in a few months so that this will be taken into account in case of a request to complete some documents or issue a decision. If the deadline for the graduation is delayed and you want to suspend the proceedings, you can do so, but remember that your stay will not be legal after the expiry of your visa, visa-free travel or your residence card.

General

Created on: 11.09.2023

Jeśli otrzymałaś/eś decyzję odmowną, z którą się nie zgadzasz, na złożenie odwołania od decyzji masz 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że odwołanie musi być podpisane przez Ciebie lub ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas liczy się data nadania listu w placówce), złożyć w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem epuap. Wraz z odwołaniem możesz dosłać brakujące dokumenty. Jeżeli wszystkie brakujące dokumenty zostaną uzupełnione i odwołanie będzie zasadne i złożone w terminie oraz nie będzie zawierało braków formalnych (jak np. brak podpisu), w ciągu 7 dni wydamy nową decyzję. Jeżeli będą wątpliwości lub dokumenty nie będą kompletne, odwołanie przekażemy do organu II instancji – Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. Tam będzie rozpatrywane odwołanie.

Jeżeli nie złożysz odwołania w terminie, Twoja decyzja stanie się ostateczna. W takim przypadku, jeżeli nie masz innego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i nie jesteś obywatelem Ukrainy, jesteś zobowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Created on: 12.10.2021

If the application for temporary residence permit  in Wrocław is still in proces you should send to Wrocław (The Office of Dolnośląski Province) the information of changing the place of stay and purpose; Application from Wrocław should be transfered to Poznan (The Office of Wielkopolska Province).

Created on: 12.10.2021

Submitting application in person preceded by registration of the appointment is the best way to get the stamp in your passport. If application was sent via traditional post you will need to wait for the letter/call from our office in order to fullfill formal requirments and get the stamp. When meeting the police in the time between visa expiration and obtaing stamp in the passport, you can only tell the case number, when application was sent to our office and what kind of application it was. Police and Border Guard will be able to get confirmation of given information.

Created on: 12.10.2021

By sendinng written statement  to our office with information what will be changed in the application and adding documents to confirm that. Please remember to write case number on the documents in order to know that these are additional documents to the ongoing proceedins.

Created on: 28.05.2020

Unfortunately, no. It is not possible to collect a residence card without an online visit booking.

Currently, it is only possible to make an appointment via the online visit reservation panel to collect the residence card - book the appointment HERE.

The rule applies to all locations of the Office: Poznań, Kalisz. Konin, Leszno, Piła. Check the addresses HERE.

 

Created on: 23.04.2020

The application for a duplicate decision can be found HERE.

We recommend using the Search Tool and the Forms database.
The address of the Department can be found HERE.

 

Pages