Staż

Kiedy złożyć wniosek?

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na odbycie stażu powinieneś się ubiegać, gdy Twoim głównym celem pobytu w Polsce jest odbycie stażu u organizatora stażu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (lista aktualnych organizatorów stażu jest zamieszczana w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - sprawdź).

Staż oznacza wykonywanie zadań w celu nabycia wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, niestanowiące wykonywania pracy, na podstawie umowy z organizatorem stażu. Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie sprawdź kiedy możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • wypełniony załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia dla wolontariusza (w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego).

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenia można udzielić na okres niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której będzie się odbywać staż, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Kolejnego zezwolenia można udzielić jednorazowo na okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy dotyczącej odbywania stażu, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Zezwolenie udzielone ze względu na odbycie stażu nie uprawnia do wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę. Jeśli wykonujesz pracę w Polsce powinieneś ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Kiedy mogę uzyskać zezwolenie w związku z odbywaniem stażu?

O zezwolenie w związku z odbywaniem stażu możesz się ubiegać nie później niż w ciągu dwóch lat od dnia ukończenia studiów wyższych bądź gdy jesteś studentem uczelni wyższej znajdującej się poza granicami Unii Europejskiej.

Czy mogę odbyć staż w firmie, która zajmuje się zupełnie inną dziedziną niż ukończony przeze mnie kierunek studiów?

Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

Na jaki okres mogę otrzymać zezwolenie ze względu na odbywanie stażu?

Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której będzie się odbywać staż, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Kolejnego zezwolenia można udzielić jednorazowo na okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy dotyczącej odbywania stażu, nie dłuższy jednak niż 6...

czytaj całą odpowiedź...

Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie ze względu na odbywanie stażu?

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty powinna być wydana w ciągu 60 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o staż?