Słownik pojęć

Umowa zawarta w formie pisemnej, przed notariuszem, w której jedna ze stron zobowiązuje się do okresowego świadczenia, na rzecz drugiej strony określonej kwoty pieniędzy.

Umówienie wizyty w urzędzie za pomocą internetowego systemu rejestracji https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja.

Dokument potwierdzający Twoje zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym, złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

Możliwość przekraczania granicy na podstawie paszportu, bez konieczności posiadania wizy lub karty pobytu np. obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny mogą wjechać do Polski bez wizy. Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele mają prawo wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym do Polski znajdziesz na stronie internetowej https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/.