Słownik pojęć

Umówienie wizyty w urzędzie za pomocą internetowego systemu rejestracji https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja.

Dokument potwierdzający Twoje zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym, złożone we właściwym urzędzie skarbowym.