Słownik pojęć

Osoba poniżej 18 roku życia.

Mąż lub żona.

Faktyczne miejsce, w którym aktualnie zamieszkujesz w czasie pobytu w Polsce – pamiętaj, że od aktualnego miejsca Twojego pobytu zależy właściwość wojewody do rozpatrzenia Twojego wniosku o legalizację pobytu.