Jestem w związku nieformalnym

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i pozostajesz w nieformalnym związku z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem posiadającym tytuł pobytowy w Polsce.

Wniosku NIE powinieneś składać jeżeli zamierzasz:

  • podjąć pracę
  • prowadzić działalność gospodarczą
  • podjąć naukę lub studia stacjonarne
Ten rodzaj zezwolenie na pobyt czasowy NIE uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. Informację o braku możliwości podjęcia zatrudnienia bez osobnego zezwolenia na pracę znajdziesz w pouczeniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy. Sprawdź jakie są warunki wydania zezwolenia na pracę.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie sprawdź kiedy możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty Twojego utrzymania będzie pokrywał członek rodziny, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Partner nie jest traktowany jako członek rodziny. Jeżeli pozostajesz na utrzymaniu partnera, możesz potwierdzić posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu umową renty, którą podpiszesz z partnerem w obecności notariusza. Razem z umową renty powinieneś przedłożyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu osiąganego przez partnera, z którym zamierzasz przebywać w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty Twojego utrzymania będzie pokrywał członek rodziny, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Partner nie jest traktowany jako członek rodziny. Jeżeli pozostajesz na utrzymaniu partnera, możesz potwierdzić posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu umową renty, którą podpiszesz z partnerem w obecności notariusza. Razem z umową renty powinieneś przedłożyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu osiąganego przez partnera, z którym zamierzasz przebywać w Polsce.

W trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ustalamy czy łączą Was więzi uzasadniające Twój pobyt w Polsce oraz czy związek partnerski nie służy obejściu przepisów określających zasady i warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez nas dowodów w sprawie, w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, które wskazałeś we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu pobytu.

Ten rodzaj zezwolenie na pobyt czasowy NIE uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. Informację o braku możliwości podjęcia zatrudnienia bez osobnego zezwolenia na pracę znajdziesz w pouczeniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy. Sprawdź jakie są warunki wydania zezwolenia na pracę.

 Jeśli pracujesz w Polsce powinieneś ubiegać się o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Sprawdź jakie są warunki udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi