Studia stacjonarne

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych:

  • w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia,
  • w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców,

o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Uwaga: do wniosków złożonych przed 27.04.2019 r. obowiązują inne zasady. Do wniosków złożonych przed 27.04.2019 r. nie musisz składać oświadczenia o wysokości kosztów utrzymania. Będziemy jedynie sprawdzać, czy posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej.

Jeśli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie sprawdź kiedy możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Studenci mają dodatkową możliwość umówienia się na wizytę korzystając ze specjalnego punktu informacyjno-doradczego Welcome Center - szczegóły znajdziesz tutaj!

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Student na pierwszym roku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, zezwolenie udzielane jest na 15 miesięcy. W przypadku, gdy studia trwają krócej niż 1 rok, pierwsze zezwolenie udzielane jest na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

*oświadczenie dotyczące wysokości kosztów zamieszkania nie dotyczy obywateli Białorusi

Student na kolejnym roku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

*oświadczenie dotyczące wysokości kosztów zamieszkania nie dotyczy obywateli Białorusi

Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie udzielane jest na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, przedłużony o 3 miesiące.

UWAGA! Państwem, którego obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, jest Republika Białorusi. Jeśli nie jesteś obywatelem tego kraju a twoim celem pobytu w Polsce jest kurs przygotowawczy na studia to powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia ze względu na inne okoliczności tj. naukę w Polsce.

*oświadczenie dotyczące wysokości kosztów zamieszkania nie dotyczy obywateli Białorusi

Studia objęte programem unijnym (np. ERASMUS) lub wielostronnym

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Pierwsze zezwolenie udzielane jest na 2 lata.

UWAGA! Jako student objęty programem unijnym np. Erasmus, którego studia w Polsce są kontynuacją studiów podjętych w innym kraju strefy Schengen i posiadasz kartę pobytu lub wizę ze statusem "student", zapoznaj się z informacjami zgromadzonymi w poradniku dot. mobilności studentów.

*oświadczenie dotyczące wysokości kosztów zamieszkania nie dotyczy obywateli Białorusi

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Po uzyskaniu zezwolenia możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, np. o skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów lub zmianie uczelni.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy student starając się o zezwolenie na pobyt w związku z kontynuacją studiów może w ich trakcie pracować (np. na umowie zlecenie)?

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i posiadasz ważną wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy, możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń ALE jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do...

czytaj całą odpowiedź...

Czy student starając się o zezwolenie na pobyt w związku z kontynuacją studiów może jako dowód posiadanych środków na utrzymanie dołączyć umowę zlecenie?

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Ocena takiej sytuacji zależeć będzie np. od ilości godzin pracy, dni w jakich jest wykonywana w stosunku do harmonogramu...

czytaj całą odpowiedź...

Przestałem studiować, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w Polsce?

Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu studiów, a zezwolenie zostanie cofnięte. Pamiętaj, że jeśli Ty tego nie zrobisz, poinformuje nas uczelnia, na której studiowałeś. Po otrzymaniu informacji zezwolenie zostanie cofnięte, a karta będzie unieważniona.  Jeżeli chcesz zostać w...

czytaj całą odpowiedź...

W trakcie postępowania ukończyłem studia i uzyskałem dyplom polskiej uczelni – nadal chcę pozostać w Polsce, co zrobić?

Jeśli chcesz pracować w Polsce, ale jeszcze nie znalazłaś/eś pracy możesz przekwalifikować wniosek na poszukiwanie pracy. Jeśli pracę już masz, możesz przekwalifikować wniosek na pobyt i pracę. Absolwent studiów stacjonarnych na polskiej...

czytaj całą odpowiedź...

Czy ubezpieczenie z mojego kraju będzie uznane?

Do wniosku trzeba załączyć ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia w Polsce czyli takie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej w tym szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego) lub polisę...

czytaj całą odpowiedź...