Szkoła/kurs/szkolenie

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest podjęcie nauki w szkole średniej, szkole policealnej lub odbycie kursu językowego bądź szkolenia zawodowego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Zezwolenie udzielone ze względu na naukę w szkole średniej, szkole policealnej, odbycie kursu językowego bądź szkolenia zawodowego nie uprawnia do wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Szkoła średnia

 • zaświadczenie ze szkoły średniej podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, rok nauki, tryb nauki (dzienne, zaoczne), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania nauki w szkole średniej (liceum, technikum), nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Szkoła policealna

 • zaświadczenie ze szkoły policealnej podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, rok nauki, tryb nauki (dzienne, zaoczne), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania nauki w szkole policealnej, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Kurs językowy

 • zaświadczenie ze szkoły prowadzącej kurs językowy podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, tryb nauki (dzienne, zaoczne), poziom biegłości językowej na jakim odbywa się kurs, a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania kursu językowego, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Szkolenie zawodowe

 • zaświadczenie z jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, tryb szkolenia (dzienne, zaoczne), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie z jednostki prowadzącej szkolenie potwierdzające uregulowanie opłat za szkolenie bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający stabilne i regularne źródło dochodu na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na szkolenie zawodowe jest udzielane na czas trwania szkolenia zawodowego, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik  Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Czy student starając się o zezwolenie na pobyt w związku z kontynuacją studiów może w ich trakcie pracować (np. na umowie zlecenie)?

 • Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i posiadasz ważną wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy, możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń ALE jeśli jesteś studentem pierwszego roku studiów i złożyłeś  wniosek z uwagi na studia stacjonarne pomiędzy 12.02.2018r. a 27.04.2019r., nie...
czytaj całą odpowiedź...

Czy student starając się o zezwolenie na pobyt w związku z kontynuacją studiów może jako dowód posiadanych środków na utrzymanie dołączyć umowę zlecenie?

 • Jeśli złożyłeś wniosek pomiędzy 12.02.2018r. a 27.04.2019r., z uwagi na studia stacjonarne, umowa zlecenie (a dokładnie zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków) może być dołączona jako poręcznie w sprawie środków na utrzymanie, jedynie w przypadku kontynuacji studiów na innym niż...
czytaj całą odpowiedź...

Przestałem studiować, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w Polsce?

Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu studiów, a zezwolenie zostanie cofnięte. Pamiętaj, że jeśli Ty tego nie zrobisz, poinformuje nas uczelnia, na której studiowałeś. Po otrzymaniu informacji zezwolenie zostanie cofnięte, a karta będzie unieważniona.  Jeżeli chcesz zostać w...

czytaj całą odpowiedź...

W trakcie postępowania ukończyłem studia i uzyskałem dyplom polskiej uczelni – nadal chcę pozostać w Polsce, co zrobić?

Jeśli chcesz pracować w Polsce, ale jeszcze nie znalazłaś/eś pracy możesz przekwalifikować wniosek na poszukiwanie pracy. Jeśli pracę już masz, możesz przekwalifikować wniosek na pobyt i pracę. Absolwent studiów stacjonarnych na polskiej...

czytaj całą odpowiedź...

Czy ubezpieczenie z mojego kraju będzie uznane?

Do wniosku trzeba załączyć ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia w Polsce czyli takie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej w tym szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego) lub polisę...

czytaj całą odpowiedź...